هفته

چرا مثلا شد هفته ؟ چرا نشد هشته ؟ که یک روزش هم مال خودمان بود … که می شد هر تصمیمی خواستیم در موردش بگیریم … خود خواسته به گند بکشیمش … پ ن : …