تو

هنوز هم به خودم تبریک می گویم … تو را … پ ن : تولد یک سالگیت … پ ن : …