بی زمانی

از نیمه شب گذشته است و ۲۹ اسفند ۹۴ هم تمام شده . اما هنوز ۱ فروردین ۹۵ شروع نشده . الان درست زمان بی زمانسیت … چیزی میان رفتن و ماندن … پ ن : سال بهتری پیش روست … پ ن :‌…