با دقت

by امید

این روز ها وقتی آدامس می جوم … به آخر پیاده رو که می رسم …

با دقت آدامس را لای دستمال کاغذی ام می گذارم …

و حواسم را جمع می کنم که سطل ذباله بعدی از زیر دستم در نرود …

پ ن : دو را دوست دارم ولی نمی توانم توی یک اتاق ۲۰ متری با تو زندگی کنم …