سالروز

by امید

روزی ما دوباره کبوترانمان را پیدا خواهیم کرد …

پ ن :‌ برگذاری مراسم چه خطری داشت که اجازه ندادن‌؟