پیری

by امید

“منشی ها ، سه شورت ابریشمی که اثر بوسه هایشان بر آنها مهر شده بود و نوشته ای که آمادگی خود را برای پایین کشیدن آن اعلام کرده بودند هدیه کردند . یادم افتاد که یکی از قشنگی های پیری اغواگری های دوستان جوانی است که فکر می کنند ما خارج از سرویسیم … ”

پ ن : این یعنی آره …

پ ن : از کتاب روسپیان سودا زده ، نوشته مارکز .