آره …

by امید

خدا با همه بازی می کنه …

با من که بچه بازی می کنه …

احتمالا با تو هم خاله بازی …