شرم و حیا

by امید

آخه من چه جوری میتونم توی روی شما نگاه کنم و بگم این آقای فیروز آبادی ،که نمیدونم رئیس سپاه یا ارتشه ، فامیل ماست … به شخصیت و کارای سیاسیش کاری ندارما ، ولی  همین که وقتی می خواد توی برنامه های فامیل شرکت کنه ( هرچند کم ) کلی محافظاش و اینا برای ما فیلمن و کلی می خندیم … یادش بخیر وقتی که پدر بزرگم از مکه اومده بود و این اومده بود خونشون و موقع رفتن پسر عمه ام ترقه انداخت و محافظاش دیگه مرده بودن از ترس … ولی در کل خانواده محترمی داره …

حالا دلیل گفتن این اراجیف هم این بود که جدیدا ایشون کلی حرف زده و کلی بحث راه انداخته  …خواستم بگم من هم فامیلای مهم و اینا دارما … حواستون باشه دیگه …

پ ن : فردا دارم میرم دنبال خوابگاه …