تو

by امید

سجاده نشین مذهب تو ام ، قبله که از چشمانت جاری باشد …

پ ن : بدشانسی ، چون هنوز هم …

پ ن : در حال طراحی بلاگ جدیدم هستم ، یکی از بهترین کارهام خواهد بود …