قوانین من

by امید

دوست عزیزم ، آقای اسماعیل زاده ، به یک بازی مارا دعوت کرده …

خواسته تا قوانین زندگی ام را بنویسم ، زیاد سخت نیست :

۱ : گور بابای هرچیزی که …

۲ : دیوار حاشا ( هاشا ؟ ) بلنده …

۳ : هر کسی که میگه نه ، دو بار آره …

پ ن : …