بی راهه

by امید

چرا همه دم از عاشقی می زنند ؟ …

کدام معشوقه ؟ …

پ ن : مطرود