شعار ؟

by امید

میخوایم بریم دهن صندوق های رای رو !@#$% …

پ ن : مسخره …