بگم ؟

by امید

فردا ، ساعت ۴ ، ورزشگاه انقلاب کرج …

پ ن : موسوی داف هاشم قشنگترن … :دی

پ ن : مسخره …