حلقه سبز

by امید

۱- میدان تجریش تا تقاطع توتونچی: ستاد منطقه ۱ ستاد ۸۸
۲- تقاطع توتونچی تا چهارراه پارک‌وی: ستاد منطقه ۳ ستاد ۸۸
۳- چهارراه پارک‌وی تا بازارچه صفویه: ستاد منطقه ۳ ستاد ۸۸
۴- بازارچه صفویه تا نیایش (بلوار اسفندیار): ستاد منطقه ۲ ستاد ۸۸
۵- بلوار اسفندیار تا تقاطع میرداماد: ستاد منطقه ۵ ستاد ۸۸
۶- تقاطع میرداماد تا میدان ونک: ستاد مناطق ۲۱ و ۲۲ ستاد ۸۸
۷- میدان ونک تا بیمارستان دی: ستاد منطقه ۴ ستاد ۸۸
۸- بیمارستان دی تا پارک ساعی: ستاد منطقه ۶ ستاد ۸۸
۹- پارک ساعی تا تقاطع عباس‌آباد: ستاد مناطق ۷ و ۸ ستاد ۸۸
۱۰- تقاطع عباس آباد تا مطهری (تخت طاووس): دانشجویان دانشگاه علم و صنعت
۱۱- مطهری تا تقاطع زرتشت: دانشجویان پردیس بالا (امیرآباد) دانشگاه تهران
۱۲- تقاطع زرتشت تا میدان ولیعصر: «موج سوم» و دانشجویان دانشگاه آزاد
۱۳- میدان ولیعصر تا چهارراه طالقانی: دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف
۱۴- چهارراه طالقانی تا چهارراه ولیعصر: دانشجویان دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر و هنر
۱۵- چهارراه ولیعصر تا تقاطع جمهوری: دانشجویان پردیس مرکزی دانشگاه تهران
۱۶- تقاطع جمهوری تا تقاطع امام خمینی: ستادهای هاتف، اخوت و دبیرستان مفید
۱۷- تقاطع امام خمینی تا میدان منیریه: ستاد کوشک
۱۸- میدان منیریه تا تقاطع فروزش: ستاد مناطق ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ ستاد ۸۸
۱۹- تقاطع فروزش تا تقاطع مولوی: ستاد مناطق ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ ستاد ۸۸
۲۰- تقاطع مولوی تا میدان راه‌آهن: ستاد منطقه ۲۰ ستاد ۸۸

پ ن : شور انتخاباتی و شعور انتخاباتی …