تفاهم

by امید

و من امروز مادربزرگ و نوه ای را دیدم که جلوی ستاد میر حسین ، پوستر و دست بند پخش می کردند …

پ ن : ندارد عزیزم … ندارد …