برگشتم

by امید

خب این چند روزی که اینجا رو نمی نوشتم حس کمبود عجیبی داشتم . کسایی که به بلاگ هاشون عادت کردن میدونن چی می گم . به هر حال ، اینکه دوباره اینجام نشون دهنده چیز خاصی نسیت ، هنوزم به عقاید و فلسفه چرند خودم پایبندم .

پ ن : دارم توی زندگی مجازی این بقل هم جا می افتم کمکم .

پ ن : گند زدم به این ترم دانشگاه ، حذف …

پ ن : چه عجب بیتا …