سوءتفاهم

by امید

تو و عشقت ، هر دو زاده خیال من هستید …

بیا کمی واقع بین باشیم … عزیزم …

پ ن : …