اپیزود ما

by امید

ما یکدیگر را می بینیم …

تلاشمان را هم می کنیم …

اما هیچ اتفاقی نمی افتد …

پ ن : ریچاردبراتیگان …

پ ن : دقیقا همین … عزیزم …