خودم

by امید

خودم رو بیشتر دوست دارم …

وقتی خسته ام و ته ریش دارم …

پ ن : هه …

پ ن : …