معامله

by امید

برو …

در آن چنان هوایی بیا …

که دل کندن از تو سخت باشد …

پ ن : معامله ی خوبیست ، لااقل برای من …

پ ن : …