نیست

by امید

وقتی کمی سخت می شود …

شروع می کنیم برای خودمان دلخوشی های الکی درست می کنیم …

پ ن : همان حکایت فاصله …

پ ن : …