لذت

by امید

جدای این همه دغدغه و فکر ، میشه کمی هم خوش بود …

میشه خندید ، میشه لرزید ، میشه لرزاند …

پ ن : برای ثبت در خاطرات …

پ ن : چه خواب خوشی …

پ ن : …