بی حوصله

by امید

چه بی حوصله ام …

شاید دلیلش فصل امتحانات باشه …

برم بخوابم بهتره …

پ ن : …