راه و رسم

by امید

من “اهدنا الصراط المستقیم” خودم هستم …

حتی اگر راه راست من ، راه کج شما باشد …

پ ن : …