سیلور لینینگ پلی بک

by امید

من قبلا هرزه بودم ، اما دیگه نیستم

البته همیشه یک بخشی از من هست که همینطور کثیف و هرزه میمونه

من می پذیرمش ، مثل تمام بخش های دیگه ی وجودم

تو میتونی این رو درباره خودت بگی ؟

پ ن : این دیالوگ …