نامه

by امید

کاش مثلا اینجوری پیش می رفت که فردای نبودن هایم ، نامه ای به دستتان می رسید …

بقیه اش خیلی مهم نیست ، خود نامه هم … همان حس مسخره اش کفایت می کند …

پ ن : …