ترس

by امید

اون صدایی که از پشت سرت می شنوی …

همون صدای ضعیف ، اون وجدانت نیست ، ترسه …

پ ن : دیالوگ رانر رانر …

پ ن : …