قلن چی

به نام خدا . امید آقایی هستم … امسال چون کانون قلن چی ثبت نام نکردم ریدم … از هم اکنون به کانون بیایید … همون چند چند ۸۶۸۶ … پ ن : رتبه دقیقا مثل مسواک و حوله یک چیز خصوصیه …