کمی شادم

مهمانی های این طوری ، هیچی که نداشته باشد ، یک خستگی عجیب و یک لبخند چند روزه برای من دارد … چقدر شبیه بچه ها بپر بپر کردیم وسط آن دود ، حالا اینکه به زور مسکن سر پا بودم به کنار … پ ن : اگر عکسهامون به دستم رسید ، چندتایی میزارم […]