کمی شادم

by امید

مهمانی های این طوری ، هیچی که نداشته باشد ، یک خستگی عجیب و یک لبخند چند روزه برای من دارد …

چقدر شبیه بچه ها بپر بپر کردیم وسط آن دود ، حالا اینکه به زور مسکن سر پا بودم به کنار …

پ ن : اگر عکسهامون به دستم رسید ، چندتایی میزارم .