مهر

این روزها دوباره پتانسیل عاشقت/عاشقش شدن را دارم … شاید دوباره تکه تکه ها را بشود بین بیت ها پیدا کرد … عزیزم … پ ن : حکایت ما حکایت تقدیر شادمهر شده رسما … پ ن : دوباره زندگی جریان پیدا می کند …