مهر

by امید

این روزها دوباره پتانسیل عاشقت/عاشقش شدن را دارم …

شاید دوباره تکه تکه ها را بشود بین بیت ها پیدا کرد …

عزیزم …

پ ن : حکایت ما حکایت تقدیر شادمهر شده رسما …

پ ن : دوباره زندگی جریان پیدا می کند …