دریا

دریا خود خود تویی … که غرق طوفان تو ام … پ ن : دریا ، بابک جهانبخش … پ ن : جواب کامنت ها رو زیر خودشون می نویسم … پ ن : …