دریا

by امید

دریا خود خود تویی …

که غرق طوفان تو ام …

پ ن : دریا ، بابک جهانبخش …

پ ن : جواب کامنت ها رو زیر خودشون می نویسم …

پ ن : …