ژیل

این دیگه چه مرضیه ؟ که هر بار یه حسی سراغم میاد میخواین دوا به خوردم بدین … این دوره زمونه آدما رو انقدر نازنازی کرده که حتی میخواد وجدان آدما رو به دوا ببنده … پ ن : خرده جنایت های زناشوهری … پ ن : …