ژیل

by امید

این دیگه چه مرضیه ؟ که هر بار یه حسی سراغم میاد میخواین دوا به خوردم بدین …

این دوره زمونه آدما رو انقدر نازنازی کرده که حتی میخواد وجدان آدما رو به دوا ببنده …

پ ن : خرده جنایت های زناشوهری …

پ ن : …