مدرسه

باید اعتراف کنم هیچ کلاسی مثل کلاسهای راهنمایی از آدم انرژی نمی گیره … بیست تا بچه که همه همزمان حرف می زنن … عمده دقدقشون هم خط کشیدن روی دفتر بغل دستیه … پ ن : …