مدرسه

by امید

باید اعتراف کنم هیچ کلاسی مثل کلاسهای راهنمایی از آدم انرژی نمی گیره …

بیست تا بچه که همه همزمان حرف می زنن …

عمده دقدقشون هم خط کشیدن روی دفتر بغل دستیه …

پ ن : …