نخوان

غیر از دستمال خیلی چیزها هست که می شود زیر درخت آلبالو گم کرد … مثلا کسی ، که با گم شدنش خیلی چیز ها را با خود می برد … پ ن : چه گم ام من ، البته قسمت جذابش هم همین باید باشد … پ ن : به گمانم از جایی … […]