شکنجه

به بند نمی کشم … باید خودتان مبتلایم شوید … پ ن : شکنجه گر ام ازت … پ ن : …