خواننده

مایکل: نمی‌خواستم ناراحتت کنم … هانا: تو نمی‌تونی ناراحتم کنی ، تو اونقدر مهم نیستی که بتونی ناراحتم کنی … پ ن : …