خواننده

by امید

مایکل: نمی‌خواستم ناراحتت کنم …
هانا: تو نمی‌تونی ناراحتم کنی ، تو اونقدر مهم نیستی که بتونی ناراحتم کنی …

پ ن : …