یک ماه گم شده

این یک ماه عجیب بود … توی این ماه بنیامین رفت و من موندم  و شرکت نو پا و حجم کار … توی این ماه روزی بیش از ۱۵ ساعت کار می کردم … توی این ماه سپهر هم رفت حتی … این ماه گم شده … پ ن : فقط برای ثبت در خاطرات […]