یک ماه گم شده

by امید

این یک ماه عجیب بود …

توی این ماه بنیامین رفت و من موندم  و شرکت نو پا و حجم کار …

توی این ماه روزی بیش از ۱۵ ساعت کار می کردم …

توی این ماه سپهر هم رفت حتی …

این ماه گم شده …

پ ن : فقط برای ثبت در خاطرات