شهریار

دقیقا اونجا که شهریار میگه : کس نیست در این گوشه فراموشتر از من … پ ن : …