شهریار

by امید

دقیقا اونجا که شهریار میگه : کس نیست در این گوشه فراموشتر از من …

پ ن : …