سیاسی

در این دیپلماسی سرد بین ما ، تنها گزینه روی میز “دوستت دارم” است … پ ن : …