سیاسی

by امید

در این دیپلماسی سرد بین ما ، تنها گزینه روی میز

“دوستت دارم” است …

پ ن : …