شانس

by امید

شانس که نباشه … اون خانم خوشگله توی خواب هم she / male از آب در میاد …

حالا هی باید از این ور بهشت فرار کنی اونور بهشت …