آخرین نامه

by امید

من حتی الان هم باید …

به عنوان آخرین نامه این رو برام فرستاد …

پ ن : ننوشتم که کسی بیاد بخونه … برای دل خودمه …